Diversiteit en inclusie

“Diversiteit en inclusie is onze dagelijkse realiteit”.

In vele opzichten is de huidige samenleving waarin wij leven en werken als zeer divers te beschouwen. Zo zijn er verschillen qua gender, nationaliteit, seksuele voorkeur/oriëntatie, cultuur, religie en opvattingen, maar ook qua functiebeperking en leeftijd.

ICQ-ICT Profs gelooft dat diversiteit en inclusie waarde toevoegen aan onze maatschappij, onze onderneming, onze dienstverlening en daarmee aan de kernactiviteiten van onze opdrachtgevers. Diversiteit en inclusie zijn dan ook een belangrijk onderdeel van onze bedrijfscultuur. De directie van ICQ-ICT Profs is ervan overtuigd dat organisaties waarin diversiteit en inclusie belangrijke factoren zijn meer uitblinken, innovatiever zijn en handelen vanuit een breder perspectief.

ICQ-ICT Profs werkt graag samen met getalenteerde medewerkers en opdrachtgevers voor wie diversiteit en inclusie net zo waardevol en belangrijk zijn als voor ons. ICQ-ICT Profs streeft daarbij tevens naar een divers personeelsbestand op het gebied van gender, nationaliteit, seksuele voorkeur/oriëntatie, cultuur, religie, opvattingen, functiebeperking en leeftijd. Onze huidige groep professionals kent reeds een grote diversiteit. Het zit in ons DNA verankerd en daarmee wordt de waarde die we hechten aan diversiteit en inclusie soms bewust, maar veelal onbewust bevestigd.

ICQ-ICT Profs wil een organisatie zijn met een werkcultuur, waarin eenieder zich welkom, uitgedaagd, ondersteund en geaccepteerd voelt en biedt haar medewerkers een kans om succesvol te zijn binnen een onderneming met een inclusieve werkcultuur die diversiteit omarmt. Daarmee willen wij een verschil maken en dat vormt een van de pijlers van ons succes.

ICQ-ICT Profs gaat nog een stap verder om vorm te geven aan haar beleid op gebied van diversiteit en inclusie. In dat kader werkt ICQ-ICT Profs nauw samen het haar zusteronderneming ICQ-Talent Profs. Deze heeft als primair doel zich te ontfermen over HBO en WO geschoolde mensen die, om welke reden dan ook, moeite hebben bij het vinden van een passende functie of werkgever. Door deze talenten actief te bemiddelen en opdrachtgevers kennis te laten maken met de kennis en potentie van deze groep professionals kunnen zij terugkeren in het arbeidsproces. Daarbij stimuleert ICQ-ICT Profs haar opdrachtgevers om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan Social Return on Investment (SRoI). ICQ-ICT Profs zorgt zo niet alleen voor getalenteerde professionals, maar kan op deze manier haar opdrachtgevers ook ondersteunen bij het behalen van de eigen SRoI doelstellingen.

In vernoemde kader werkt ICQ-ICT Profs samen met haar opdrachtgevers en leveranciers, onder het motto: “Alleen ga je sneller maar samen kom je verder”.